Barnchecklista och barnkonsekvensanalys

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att barnchecklistan ska användas inför beslut i nämnden som berör barn och elever. Barnchecklistan implementeras…

Four Hands Joined Together

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete

Här hittar du barn- och utbildningsförvaltningens rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas: ”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra…

Anmälan om personuppgiftsincidenter

Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för behandling av personuppgifter inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska du om du råkar ut för…

Utbildning och arbetsliv

Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett sätt att utveckla vår…