Serviceenheten

Inom serviceenheten ryms all personal som arbetar med kost, städ och verksamhetsvaktmästeri. Kostservice målsättning På bästa möjliga sätt ta tillvara…