Serviceenheten

Inom serviceenheten ryms all personal som arbetar med kost, städ och verksamhetsvaktmästeri. Kostservice målsättning På bästa möjliga sätt ta tillvara…

Mall för att beställa visitkort

Fyll i mallen. Spara dokumentet och mejla det till vaktis@hultsfred.se Har du frågor kontakta vaktmästeriet på telefon 010-354 22 14