Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här nedan finns allt material som behövs för att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Börja gärna med att ta del…

telefon och dator

Digital arbetsmiljö

Arbetsmiljön har tidigare delats in i två olika delar, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. I och med Coronapandemin…

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften AFS 2015:4 Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö gäller från och med den 31 mars 2016. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål,…

Fist bumpSystematiskt arbetsmiljöarbeteFoto: Pixabay

Arbetsmiljö under och efter Coronapandemin

På webbplatsen Sunt arbetsliv finns inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats under och efter Coronapandemin. Det…