Visa bara Nyheter från Din anställning

Din röst är viktig
Pulsmätning – din röst är viktig!

Under 2023 implementeras pulsmätning i hela organisationen. Pulsmätningen tar temperaturen på våra medarbetares arbetsvardag varje vecka genom att skicka ut…