Rutiner när medarbetare slutar

Medarbetare kan sluta och gå vidare av flera olika anledningar, exempelvis vid pension, nytt jobb eller övertalighet.  Vad som än är orsaken till att anställningen avslutas är det viktigt att det blir ett gott avslut för samtliga parter. Varje avslut är unikt och behöver anpassas efter varje specifik situation och det bör finnas en individuell plan för varje avslut.

Här finns information, stödmaterial och rutiner för när medarbetare avslutar sin anställning. Dokumenten och rutinerna är utformade för att underlätta vid avslutet, ge medarbetaren bästa möjliga avslut för sin anställning samt för att säkerställa kompetensöverföring i samband med att anställningen avslutas.

Dokument

För att underlätta vid anställningens upphörande finns följande dokument och stödmaterial:

  • rutiner för när medarbetare avslutar sin anställning
  • checklista för avslut
  • mall för avslutningssamtal
  • avslutningsenkät