Chefsutveckling

BöckerChefsutvecklingFoto: Pixabay

Ledarforum

Vi är en organisation och det kräver en ledarkultur.

Fyra gånger om året träffas alla chefer för gemensam kompetensutveckling. Detta bidrar till en helhetssyn och god samverkan mellan olika delar i vår kommun.

Erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande genomsyrar alla ledarforum.

Två tillfällen är digitala ”5-kvart”. Här har vi korta inspel, digital interaktion och alltid en gruppdiskussion. Vid två tillfällen träffas vi fysiskt med ett heldagsupplägg.

Basutbildning

Vår basutbildning är i första hand en introduktionsutbildning för våra nya chefer, men också en möjlighet för de som arbetat en tid som chef. Utbildningen ger en grundläggande kunskap i kommunövergripande frågor som; offentlig verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi, rekrytering IT, kris och information etc. Basutbildningen består av tio halvdagar. Du läser mer om basutbildningen här. 

Träff med en koncernledningschef

I introduktionen för nya chefer ingår ”träffa en KL-chef”. Du får möjlighet att lära känna en erfaren chef som ingår i koncernledningen, samtala om chefsbrevet och att vara ledare hos oss. Det är också en möjlighet för KL-chefen att vidga sina perspektiv i samtalet med dig. Detta stärker vår ledarkultur.

Att träffa en KL-chef är inte detsamma som att få en mentor, däremot en värdefull kontakt och möjlighet till samtal om att vara ledare i Hultsfred.

Läs mer i Stödmaterial till träff med KL-chef nedan.

Utvecklande ledarskap- UL

Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet, visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men också konfronterar i ett gott uppsåt.

Utbildningen omfattar 3+1 dagar, uppföljning och handledning och är en utbildning för alla chefer under det 1-2 året som ny chef.

UGL

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därmed bli en bättre ledare.

Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad modell som utgår från deltagarnas reflektion ”här och nu”, det vill säga vad som händer med dem själva och i gruppen när de genomför olika uppgifter som illustrerar grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Triadsamtal

För att hålla i och fördjupa det utvecklande ledarskapet behöver vi reflektera tillsammans med kärleksfulla och kritiska vänner. Ett triadsamtal utförs i grupp där du träffar chefskollegor och samtalar. Som stöd för triadsamtalet finns ett samtalsunderlag.

Handledning

Är du chef och behöver stöd eller nya perspektiv? Vi erbjuder våra chefer handledning och  chefsstöd.  Insatserna utformas med utgångspunkt i aktuella behov och kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

I handledningen får du som chef möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som är aktuella för dig i din roll. Med utgångspunkt i de frågeställningar som lyfts under handledningssessionerna arbetar du och handledaren tillsammans för att hitta strategier och förhållningssätt som kan vara funktionella i sammanhanget.

Är du intresserad av handledning?

Prata med din närmaste chef. Samt fyll i blanketten nedan.

Blankett för beställning av handledartjänster

Vid frågor kontakta enheten för ekonomi- och löneadministration som kan stödja dig i frågor om upphandlade handledartjänster.