Basutbildningar

Svarta tavlanBasutbildningFoto: Pixabay

Basutbildningen ger den nya chefen grunderna inom respektive område. Detta är en internutbildning som består av nio halvdagar. Våra egna experter inom respektive område kommer att leda träffarna.

Information om tid och plats finns i chefskalendern och anmälan görs av närmsta chef till HR-strateg.

Varje del avslutas med reflektion, sammanfattning av egna lärdomar och eventuella frågor. Möjlighet finns till uppföljning och repetition.

Utbildningstillfällena är öppna för alla chefer i mån av plats.

 

Basutbildning

Nästa tillfälle

HR-hjulet, del 1: Attrahera, rekrytera och introducera Våren 2025
Information och kommunikation Våren 2025
Krisorganisation Våren 2025
Att arbeta i offentlig verksamhet Våren 2025
HR-hjulet, del 2: Utveckla och engagera medarbetare 6 september 2024
HR-hjulet, del 3: Behålla och avsluta 4 oktober 2024
GDPR, IT och informationssäkerhet 25 oktober 2024
Räkna med oss – en basutbildning om ekonomi 22 november 2024
Det livslånga lärandet
13 december 2024

Vid avslutat ”basår” görs en avstämning, utvärdering och individuell utvecklingsplan.