Introduktion ny chef

Skaka handIntroduktion ny chefFoto: Pixabay

När en ny chef anställts finns flera förberedelser som behöver göras av den anställande chefen. Detta arbete börjar redan innan den nya chefen börjar sin nya tjänst, och fortsätter vidare under den första introduktionsperioden. På dessa sidor finns information och material för både för den anställande chefen och för den nyanställde.

För den anställande chefen finns bland annat mallar för att skapa anpassat informationsmaterial till den nya chefen, och checklistor som kan vara till stöd vid exempelvis introduktionssamtalen.

För den nyanställda chefen finns bland annat information om de basutbildningstillfällen som ges för kommunens chefer under året, men också en sammanställning över de viktiga dokument som chefen behöver ha läst igenom innan första dagen.

school 172345 1920

Basutbildning

Information, presentationsmaterial, och datum för årets basutbildningar.

Basutbildning >>

 

books 2463779 1920

Chefsutveckling

Information om arbetet med chefsutveckling i Hultsfreds kommun.

Chefsutveckling >>

 

handshake 2056021 1920

Chefsintroduktion

Material och information att ta del av innan en ny chef börjar sin nya tjänst, både för den anställande chefen och för den nyanställde.

Chefsintroduktion >>