Chefsportalen

VerktygChefsportal under uppbyggnadFoto: Pixabay

Vad är chefsportalen?

Chefsportalen är en samlingsplats för information och material speciellt riktad mot Hultsfreds kommuns chefer.

Vad är syftet med chefsportalen?

Chefsportalen är en del av ett större utvecklingsprojekt med målsättning att främja Hultsfreds kommun som attraktiv arbetsgivare för chefer. Tanken med detta är inte bara att locka nya förmågor till kommunen, utan lika mycket om att ta till vara på de kompetenser som redan arbetar här.

Arbetet påbörjades genom att undersöka behov och önskemål bland kommunens chefer. Även andra organisationer lösningar för att skapa utvecklande och givande miljöer för sina chefer undersöktes. Från detta samlades både idéer och erfarenheter in.

Chefsportalen är alltså den första delen i resultatet av detta utvecklingsprojekt, och tänkt att fungera som en samlande plattform för Hultsfreds kommuns chefer. Chefsportalens syfte är att vara navet där information, arbetsmaterial, och samverkan med andra chefer är centralt.

Hur kommer chefsportalen att utvecklas vidare?

Chefsportalen är ännu ny i sin plattform, och arbetet med att vidareutveckla och bredda den fortsätter kontinuerligt. Målsättningen är att chefsportalen blir ett forum som inte bara rymmer enkelriktad kommunikation, utan också blir en plats för samverkan och utbyte av såväl kunskap, information, och erfarenheter i arbetet som chef.

Detta betyder att chefsportalen kommer att vara en föränderlig plattform, där nya funktioner och innehåll fylls på och förändras över tiden. Även själva plattformen är tänkt att vidareutvecklas, och på så vis ständigt hållas så aktuell som möjligt för sitt syfte.

Välkommen att utforska chefsportalen vidare på egen hand!