Grafisk profil och värdehandbok

För att kommunens varumärke ska vara tydligt och enhetligt när vi kommunicerar, är det viktigt att allt tryckt och digitalt…