Publicerad: Uppdaterad: 2020-08-17 13:46

Workshop för en hållbar framtid

Deltagarna i workshopen om Glokala Sverige.Deltagarna i workshopen om Glokala Sverige.

Vad är egentligen hållbarhet? Hur får vi ett hållbart samhälle? För att diskutera och öka medvetenheten om bredden av ämnet hållbarhet arrangerade FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Hultsfreds kommun en workshop och föreläsning med projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om hur man kan arbeta med Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Totalt deltog cirka 40 förtroendevalda och tjänstepersoner som lyssnade på FN-förbundets representant Malin Åberg Aas och genomförde en workshop med gruppdiskussioner om de egna verksamheterna.

– Vi verkar inom många av de 17 målen och detta hjälper oss att nå en långsiktig hållbar utveckling genom att fokusera på insatser där det gör mest nytta. Detta genom att tänka globalt och handla lokalt. Denna satsningen belyser även på engagemanget från politiker och tjänstepersoner, säger kommunalråd Lars Rosander, som fick ta emot en symbolisk stafettpinne av FN-förbundets Malin Åberg Aas för fortsatt arbete för en hållbar framtid.

– Det är nödvändigt att fokusera på att ta hållbarhetsfrågorna på allvar och se möjligheter istället för hinder. Det är positivt att se engagemanget i denna gruppering som samlades för en hållbar framtid. Det ger framtidstro, säger oppositionsrådet Tomas Söreling.

– I det långsiktiga perspektivet kan vi utveckla ett hållbart samhälle som fortsätter att sträva efter att bli lite bättre varje dag. Glokala Sverige är en positiv satsning som stödjer vår kommun i att omsätta Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling i praktiken, tillägger hållbarhetsstrateg Arvid Lindblad.

Kommunen är tillsammans med andra kommuner, regioner och landsting en av medaktörer i Glokala Sverige. Glokala Sverige är ett SIDA-finasierat projekt som drivs av FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting för att höja kunskapen om Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling världen över.