Publicerad:

Vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen utsedd till årets arbetsplats inom socialförvaltningen

IFO Vuxen årets arbetsplats 2015Personalen uppvaktas av socialchef Ann-Gret Sillén och socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson.Foto: Thorbjörn Svahn

Motiveringen lyder: En arbetsgrupp som känner stolthet och trivs tillsammans. Gruppen arbetar för att den enskilde ska känna meningsfullhet i livet och att målet för att nå dit ska kännas begripligt och hanterbart. Arbetsgruppen vill att varje enskild individ ska känna sig värdefull och den har lyckats förmedla en känsla av hopp i de möten som sker.

Vuxenenheten belönas med 30 000 kronor att använda till något verksamhetsutvecklande i kombination med att det ska vara personalbefrämjande.