Vi satsar på det livslånga lärandet och det viktigaste vi har – våra medarbetare

röda glasögon

I förlängningen bidrar det till att göra våra verksamheter lite bättre varje dag för våra invånare.
Hultsfreds kommun ger dig möjlighet till individuell utveckling och lärande under hela din tid som anställd hos oss. Genom vår kompetensfond vill vi uppmuntra nyfikenhet och mod att ta ett extra steg för att lära nytt och få nya perspektiv. Kompetensfonden består av tre delar: kompetenskonto, internuniversitet och en innovationsfond.  

  • Kompetenskontot handlar om att ge alla medarbetare möjlighet att lära nytt och få nya perspektiv. Det kan bland annat handla om att göra studiebesök på andra arbetsplatser, utbyta erfarenhet med andra eller gå en kurs eller utbildning.
  •  Internuniversitetet ska göra det möjligt att söka medel för kurslitteratur eller kunna studera ett visst antal dagar under betald arbetstid. Detta för att skaffa formell behörighet och öka möjligheten att kombinera studier och arbete.
  • Innovationsfonden handlar om att ta tillvara kreativa idéer genom att ge möjlighet att söka medel till projekt som bedöms ha samhällsnytta för invånarna i Hultsfreds kommun och som bidrar till en hållbar utveckling.

Din tid i Hultsfred är nu!