Publicerad: Uppdaterad: 2023-11-16 11:48

Vi byter telefonnummer

vi byter telefonnummer webb

Den 18-19 november 2023 ska Hultsfreds kommun, kommunbolag och förbund byta från dagens 0495-nummer till telefonnummer som börjar med 010.  I en övergångsperiod kommer nuvarande 0495-nummer fungera parallellt. Mobiltelefonnummer kommer inte att bytas.  

Varje förvaltning, bolag och förbund har utsett en eller flera kontaktpersoner som kommer ha en samverkande kommunikationsroll för sin förvaltning, bolag eller förbund.  

Respektive förvaltning, bolag och förbund ansvarar för att material och skyltar uppdateras med det nya numret. Eftersom det under en 12 månaders-period kommer att fungera att ringa på gammalt 0495-nummer efter nummerbytet så finns möjligheten att byta ut det successivt.

Mer information

Du hittar mer information om nummerbytet på Backstage.