Vart är vi på väg?

miniräknare

Mål och budget är kommunens viktigaste dokument för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. Där fastställs övergripande mål för kommunen, strategiska mål för nämnderna, skattesats, olika taxor och avgifter samt hur kommunens resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter. Det är kommunfullmäktige som beslutar om mål och budget och den antas i juni varje år.

Här kan du läsa om mål och budget för kommande period.

I årsredovisningen som brukar vara klar under mars/april varje år kan du läsa om vad kommunen åstadkommit för skattepengarna föregående år.