Publicerad:

Våra stolta medarbetare placerar oss på nionde plats i Sverige!

En av våra stolta kommunvägledareAnn-Sofi Karlsson, en av våra stolta medarbetare

Hultsfreds kommun placerar sig på en nionde plats när det kommer till engagerade medarbetare i SKL:s mätning av HME som mäter hållbart medarbetarengagemang.

– Det är fantastiska siffror. Våra medarbetare är entusiastiska, energiska och villiga att anstränga sig lite extra när de ser en möjlighet att förbättra något. De är dessutom våra bästa ambassadörer, säger Anna Ingesson, HR-strateg.

Hultsfreds kommun genomför årligen en medarbetarenkät för att fortsätta utveckla organisationen och bli en bättre arbetsgivare.

-Enkäten mäter hur vi som arbetsgivare skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang. Den hjälper oss hitta såväl organisationens styrkor som svagheter och visar vilka områden vi behöver utveckla för att bli bättre som arbetsgivare, säger Anna Ingesson.

Medarbetarenkäten innehåller frågor om hållbart medarbetarengagemang (HME). Frågorna är framtagna av SKL och handlar om motivation, ledarskap och styrning, som mäts på en skala 1-100 och ger möjlighet till jämförelse med andra kommuner.

Det totala HME-värdet för Hultsfreds kommun resulterade i 79, vilket placerar Hultsfred på en nionde plats i Sverige.

Du syns och hörs i Hultsfred!

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/GBd4vB3QbTc” frameborder=”0″ gesture=”media” allowfullscreen activatescroll=”false”]