Vanliga frågor och svar

FAQFoto: Mostphotos

Här har vi samlat några vanliga övergripande frågor och svar för dig som är ny. Att ha koll på de här frågorna från början kommer att underlätta din fortsatta introduktion.

Finns det en personalpolicy?

Ja. Personalpolicyn beskriver kommunens personalpolitiska grundvärderingar och målsättningar och riktar sig till såväl medarbetare, chefer och politiker. Den berör ex samverkan, arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald.

Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Dessa värderingar är gemensamma för alla förvaltningar och gäller alla medarbetare i Hultsfreds kommun.

Som medarbetare möter du arbetskamrater, invånare och brukare i livets alla skeden, därför är ditt arbete viktigt.)
Här hittar du Personalpolicyn

Vilka förmåner finns det?
Det finns en rad olika förmåner som till exempel

  • friskvårdsbidrag
  • generösa semestervillkor
  • flexibel arbetstid

Läs mer om våra förmåner här

Vart vänder jag mig om jag har frågor om min dator?
Kontakta IT-support via https://support.hultsfred.se/. Där kan du göra en felanmälan, ställa en fråga eller göra en beställning.

Finns det dokumentmallar för Word och Powerpoint?
Ja, det finns mallar som du ska använda när du skriver skrivelser och gör presentationer. Dessa följer Hultsfreds kommuns grafiska profil.
Här finns mer information om den grafiska profilen 

Finns det en grafisk profil?
Ja, för att kommunens varumärke ska vara tydligt och enhetligt när vi kommunicerar, är det viktigt att allt material följer vår grafiska profil.Syftet med den grafiska profilen är att stärka kommunen genom att visa upp ett enhetligt ansikte utåt, oavsett vem hos Hultsfreds kommun som är avsändare. Igenkänning är nyckelordet!
Här hittar du information om vår grafiska profil samt värdehandboken

Vem ansvarar för arbetsmiljön?
Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Varje förvaltningsledning har det övergripande ansvaret för att tillräckliga resurser avsätts för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ett skyddsombud är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.
Här hittar du mer information

Vad har jag för arbetstid och vad gäller vid jour och obekväm arbetstid?
Det finns olika avtal som reglerar olika yrkesgruppers arbetstid.
Här hittar du information om arbetstid, övertid, jour och beredskap samt obekväm arbetstid

Är jag försäkrad på jobbet?
Svenska medborgare, och utländska medborgare bosatta i Sverige, är försäkrade enligt lagen om allmän försäkring (AFL). Utöver de lagstadgade försäkringarna omfattas du som anställd även av de kollektivavtalade försäkringarna.
Här kan du läsa mer om försäkringar