Utbildning och arbetsliv

Planen för samverkan skola-arbetsliv är antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17, §183/2018.

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är ett sätt att utveckla vår region. Det är genom att attrahera och utveckla unga människor som vår kommun ska möta framtiden!

Samverkan med fyra vinnare

Företagen får möta morgondagens medarbetare och kan attrahera unga för branschrelaterade yrken och utbildningar. Företagen medverkar utifrån kommande behov av kompetensförsörjning. Erbjud en praktikplats för varje anställd som går i pension inom 5 år!  Det är ett bra sätt att planera för generationsväxling.

Skolan kan göra kopplingar till kursplanemålen i olika ämnen. Samverkan med arbetslivet ingår i studie- och yrkesorienteringen. Samverkan ger eleverna motivation och visar tillämpade kunskaper. Planen för skola-arbetslivskontakter ger en struktur för de insatser som ska ske i skolan.

Kommunen utvecklas om unga ser en framtid – med möjligheter till försörjning – på platsen där de bor. För kommunen är samverkan mellan arbetsliv och utbildning en framtidsfråga.

Eleverna får möta miljöer och människor som de annars inte skulle komma i kontakt med. Detta lägger en grund för kommande utbildnings- och yrkesval.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Hultsfreds gymnasium

APL är ett utbildningsinslag inom yrkesprogrammen. APL ger kunskaper inom områden där inte skolan kan ge motsvarande. APL är även ett tillfälle för dig som företagare att forma morgondagens medarbetare för just din bransch.

Samarbete med Linnéuniversitetets studenter och forskare

Linnéuniversitetets samverkan med regionens näringsliv och organisationer skapar en ömsesidig nytta och är en viktig del av det kunskaps- och erfarenhetsutbytet som berikar både utbildning som forskning.

Exempel på olika former av samverkan med studenter och forskare:

  • examensarbeten
  • studiebesök
  • partnerskapsprogram
  • arbetsmarknadsdagar
  • gästföreläsningar
  • industridoktorander
  • forskningsprojekt

Vill ditt företag/organisation samarbeta med Linnéuniversitetet kring frågeställningar, projekt och idéer? Kontakta Linnéuniversitetets samverkanskoordinator i norra Kalmar län: 0772-28 80 00