Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:39

Unik plats för kreativt och digitalt skapande invigdes

Makerspace3Tomas Hartwig, medgrundare av speljätten King, samt Mats Lundin, VD för Swerea IVF, klippte bandet.

Under fredagen invigdes Makerspace Hultsfred, en kreativ miljö för skapande med hjälp av innovativ teknik. En stor lokal i anslutning till Hultsfreds gymnasium har utrustats för att tillgodose såväl ungdomar som näringsliv. Dessutom har ett samarbete med forskningsinstitutet Swerea IVF etablerats för att få spetskompetens inom additiv tillverkning. Invigningen gästades av Tomas Hartwig, medgrundare av speljätten King, samt av Mats Lundin, VD för Swerea IVF.

Hultsfreds kommun köpte sin första 3D-printer för drygt två år sedan för att öka teknikintresset hos barn, elever och pedagoger. Sedan dess har flera lyckosamma projekt i olika årskurser genomförts där elever tillverkat leksaker, arbetat med geometriska former och design. Idéerna har även presenterats för tillväxt- och näringslivsrådet i Hultsfreds kommun.

Som en följd av detta invigdes under fredagen Makerspace Hultsfred. Invigde gjorde Tomas Hartwig, medgrundare av speljätten King samt Mats Lundin, VD för forskningsinstitutet Swerea IVF. På Makerspace Hultsfred kan såväl ungdomar som näringsliv med modern teknik programmera robotar eller skapa musik digitalt, arbeta med elektronik och designa kläder och skor. Det går att prova modellering, visualisering och 3D-utskrifter.
– Makerspace kommer att ge företagen ännu fler teknikintresserade ungdomar att rekrytera och fler nya affärsidéer, säger Lars Rönnlund, kommun-chef. Företagen och skolan kommer tillsammans för att bygga ännu bättre företag i framtiden – vi vill bli en stilbildare i utbildningssverige genom att tidigt introducera additiv teknik i samarbetet mellan skola och näringsliv.

Ett viktigt syfte med Makerspace Hultsfred är att öka antalet intresserade och anställningsbara ungdomar i gymnasie- och eftergymnasial ålder, och att öka integrationen i samhället.
– Integration är viktigt för oss i Hultsfred och via det digitala språket kan vi bryta barriärer, säger Andreas Ekberg, rektor på Hultsfreds gymnasium. I framtiden kommer alla behöva djupare kunskaper om digital teknik i såväl vardag som yrkesliv. Makerspace blir en viktig del i att undvika ett digitalt utanförskap.

En samverkan har inletts med forskningsinstitutet Swerea IVF, som bidrar i projektet med spetskompetens inom just additiv tillverkning. Additiv tillverkning innebär att forma en kropp med utgångspunkt i exempelvis pulver.
– Utbildningen ligger helt rätt i tiden och speglar ett snabbt framväxande industriellt behov, säger Mats Lundin, VD för Swerea IVF. Det är mycket trevligt att dels kunna bidra med spetskunskap, och dels att ge eleverna möjlighet att utföra 3D-printing.

Kommunens budget för projektet är totalt 7 500 000 kr under en femårsperiod. Därav är 1 250 000 kr per år avsedda för drift och bemanning. Till inventarier samt hyra/leasing av specifik utrustning under 2016 räknar man med en kostnad på 1 250 000 kr.