Tips, hjälp och länkar för att bli bättre på informationssäkerhet

Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare (DISA)

För att höja ditt säkerhetsmedvetande kring vad informationssäkerhet är gå igenom MSB:s utbildning DISA. Utbildningen består av filmer, texter och kontrollfrågor.

Säkra dina lösenord

Se till att obehöriga inte loggar in i ditt namn och utger sig för att vara du, så att de får tillgång till din privata eller arbetsrelaterade information. Lösenord är våra nycklar på internet, det är så vi identifierar oss på olika webbsidor. Med starka lösenord och ett smart användande kommer du långt.