Publicerad: Uppdaterad: 2016-09-27 10:38

På hemmaplan!

föreläsningar och mässa "På hemmaplan"

Idag samlas alla pedagoger inom förskola och skola i Hultsfreds kommun för en gemensam kompetensutveckling.
Alla föreläsare kommer från den egna verksamheten. De föreläser för sina kollegor om arbetssätt, projekt och pedagogiska tankar som slagit väl ut.
På hemmaplan har som syfte att sprida goda exempel från vår verksamhet för att ge inspiration, tankar och idéer kring lärande. Genom kollegialt lärande gör vi varandra bra, på riktigt!