Glasögon på arbetet

Bild på ett par glasögon

Du som normalt arbetar vid dator mer än en timme per arbetsdag kan få arbetsanpassade glasögon (även kallat terminalglasögon) betalda av arbetsgivaren. Här kan du läsa mer;

Alla medarbetare, oavsett anställningsform, som arbetar vid dator/bildskärm mer än en timme per arbetsdag har rätt att genomföra en särskild synundersökning på arbetsgivarens bekostnad för att avgöra om det finns behov av arbetsanpassade glasögon – glasögon som är särskilt utprovade för bildskärmsarbete.

Om synundersökningen visar att det finns behov av arbetsanpassade glasögon, och att det inte är möjligt att använda dina vanliga glasögon, står arbetsgivaren också för kostnaden för glasögonen.

Ansvar och kostnad

Om en anställd arbetar vid dator och anser sig behöva särskilda glasögon för detta är det en klar arbetsmiljöfråga för arbetsplatsen som ska hanteras av respektive arbetsledare/chef. Kostnaden för eventuella åtgärder belastar därför respektive verksamhets konto.

Hur gör jag?

Det går bra att kontakta vilken optiker du vill. Du som anställd är skyldig att informera optikern om vad som gäller. Ett första steg är då att låta den anställde genomgå en synundersökning som klarlägger om behov finns. Om behov finns och detta styrks av optiker, kan arbetsgivaren betala för följande:

  • synundersökning, max en gång per år
  • för bågar betalar kommunen 1,5 % av prisbasbeloppet, d.v.s. 860 kronor för 2024. Byte av bågar får ske högst vart 5: e år
  • glas som krävs för att klara synkraven i arbetet och som är avsedda att användas vid datorn. Om arbetsförhållandena innebär att synavståndet varierar mycket, från ca 35 cm till ca 200 cm, kan så kallade närprogressiva glas behövas. Glas får bytas vid behov.

Optikern ska fakturera närmaste chefen den summan som arbetsgivaren ska betala, och om det blir någon resterande summa (till exempel om man valt en dyrare båge) så betalas den i butiken av den anställde.

Viktigt! Inför synundersökningen

Fyll i rekvisitionen nedan,  och be om din chefs underskrift. När du kommer till synundersökningen ska du lämna in rekvisitionen och legitimera dig.

Frågor

Tekniska frågor om terminalglasögon kan du givetvis ställa till resp. optiker. När det gäller tolkning och tillämpning av reglerna gentemot de anställda är du välkommen att kontakta HR-avdelningen.