Systematiskt arbetsmiljöarbete

Fist bumpSystematiskt arbetsmiljöarbeteFoto: Pixabay

Här kommer allt material som behövs för att genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) att samlas. Detta material finns redan tillgängligt på kommunens anställd-sidor, men är idag riktat mot samtliga anställda i kommunen. På denna sida kommer de delar som är relevanta i arbetet som chef att plockas ut och sammanställas.

Medan detta arbete pågår finns allt nuvarande material fortsatt tillgängligt under startsidans flik Anställd –> Arbetsmiljö –> Systematiskt arbetsmiljöarbete.