Studera på fritiden – och få bidrag

skrivande hand

Är du sugen på att gå en kurs eller studera på fritiden? Du vet väl om att du kan få bidrag av din arbetsgivare för kursavgifter och litteratur!

Kraven för att du ska få bidrag är att studierna är till direkt nytta för dig i ditt arbete och att du studerar utanför din ordinarie arbetstid. För att kunna söka bidraget ska du ha en tillsvidareanställning eller visstidsanställning med en sammanhängande anställningstid på minst ett år.

Senast 15 maj eller 31 oktober behöver personalkontoret ha din ansökan för vårens, respektive höstens studier.

Bidraget betalas ut i efterskott, det vill säga efter det att studierna påbörjats eller avslutats och man kan redovisa faktiska kostnader. CSK är suverän som stipendiekommitté, vilket innebär att dess beslut inte kan överklagas.