Städnormer

Städnorm inom kommunen

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

• Torrmoppa eller fuktmoppa korridorer, dagrum samt matrum
• Städa toaletter
• Tillsyn av grundstädningens punkter

Grundstädning/veckostäd

 • Damma och torka av fria ytor
 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar, strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv på kontor och expeditioner

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till med lyft av möbler
 • Upphängning av sladdar
 • Upplockning av stå mattor
 • Kafferester, fikarester etc. återställs till pentry, diskmaskin etc.

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning
 • Avtorkning/dammsugning av stå mattor

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Motionshall, dusch och omklädningsrum
 3. Pentry, matsal
 4. Entréer
 5. Tillsynsstädning

Städnorm för förskolan

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år.
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs vartannat år på skolor
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent.)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

 • Torr- eller fuktmoppa samtliga golv som barnen vistats i
 • Städa toaletter och skötrum
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Tillsyn av grundstädningens punkter

Grundstädning/veckostäd

 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar, strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Torka/damma av fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv på expeditioner och kontor
 • Dammsugning av entrématta, samt ett begränsat antal lekmattor efter överenskommelse

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvårdare och skapa fria ytor
 • Torka bord och stolar efter måltider
 • Mattskötselbehov som ligger utanför lokalvårdarens grundstädning
 • Plocka upp stolar och övrigt från golv
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till att lyfta möbler
 • Sköta pappersinsamlingen och källsorteringen

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Borttagning av klotter som inte gått bort i den dagliga städningen
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Pentry, matsal
 3. Entréer
 4. Tillsynsstädning
 5. Dusch och omklädningsrum

Städnorm för låg-och mellanstadiet

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs vartannat år på skolor
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa samtliga golv som barn vistats i
 • Städa toaletter
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Tillsyn av grundstädningens punkter
 • Personalrum och pentry

Grundstädning/veckostäd

 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar, strömbrytare samt in-teriör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Torka/damma av fria ytor
 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv på expeditioner och kontor

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till med lyft av möbler

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Borttagning av klotter som inte gått bort i den dagliga städningen
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Gymnastikhall, motionshall, dusch och omklädningsrum
 3. Pentry, cafeteria, matsal
 4. Entréer
 5. Tillsynsstädning
 6. Golv i hemkunskapssalar, slöjdsalar, textilsalar

Städnorm för högstadiet, Hultsfreds gymnasium och Lärcenter

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll 1 ggr/år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element 2 ggr/år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs vartannat år på skolor
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1% eller 3%.)
 • Alla kontaktytor som strömbrytare, dörrhandtag, bordsytor etc. ska avtorkas med Dax desinfektion eller avtorkas med ren städ duk, väljer man detta ska städ duken bytas efter varje moment

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 •  Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

 

Högstadiet, gymnasiet och lärcenter

Daglig städning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv i korridorer och kapphallar
 • Städa toaletter + tillsynsstäd.
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Personalrum och pentry
 • Tillsyn av grundstädningens punkter

Golvstädning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa golv i klassrum och grupprum, varannan dag

Grundstädning/veckostäd

 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrar, dörrkarmar, ovan på elev-skåp, strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Torka/damma av fria ytor
 •  Torrmoppa eller fuktmoppa golv på kontor och expeditioner

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Vid behov hjälpa till med lyft av möbler

Ingår inte i städuppdraget

 •  Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 •  Skötsel av blommor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner
 • Borttagning av klotter som inte gått bort i den dagliga städningen
 • Sabotage eller medveten nedsmutsning

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1.  Toaletter
 2. Gymnastikhall, motionshall, dusch och omklädningsrum
 3. Pentry, cafeteria, matsal
 4. Entréer
 5. Tillsynsstädning
 6. Golv i hemkunskapssalar, slöjdsalar, textilsalar

Städnorm för kommunhus och Valhall

Storstädning enligt årsplanering

 • Golvunderhåll en gång per år
 • Damma och torka av ventiler, väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element två gånger per år
 • Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet, kommunhuset
 • Fönsterputs årligen på förskola
 • Fönsterputs inom socialförvaltningen hanteras och bekostas av verksamheten själv
 • Arkiv och förråd städas en gång per kvartal

Smittrengöring

 • Golv städas med vanligt allrengöringsmedel (kan även städas med Virkon 1 procent eller 3 procent)
 • Övriga ytor som strömbrytare, dörrhandtag etc. kan avtorkas med Dax ytdesinfektion

Tillägg vid allergistädning – dagligen

 • Damma fria ytor
 • Torr- eller fuktmoppa golv

Ovanstående gäller samtliga verksamheter där städservice utför lokalvård.

Daglig städning

 • Torrmoppa eller fuktmoppa korridorer och allmänna golvytor
 • Städa toaletter
 • Tömma papperskorgar vid behov
 • Trapphus vid receptionen
 • Tillsyn av grundstädningens punkter

Grundstädning/veckostäd

 • Torrmoppa eller fuktmoppa kontor och expeditioner
 • Torka av speglar, rutor i dörrar, dörrkarmar och strömbrytare samt interiör på toaletter
 • Dammsugning av entrémattor
 • Damma och torka av fria ytor på kontor och expeditioner
 • Trapphus (stora trappan i kommunhuset ingår i daglig städning)
 • Omklädningsrum

Kundens medverkan

 • Daglig dialog med lokalvården och att skapa fria ytor
 • Sköta pappersinsamling och källsortering
 • Städa material på hyllor samt inne i skåp och lådor
 • Upphängning av sladdar
 • Kaffemuggar, fikarester etc. återställs till pentry, diskmaskin etc.
 • Upplockning av stå mattor inför städning
 • Hålla ordning efter sig i personalkök/pentry

Ingår inte i städuppdraget

 • Avtorkning av dator och prydnadsföremål
 • Skötsel av blommor
 • Avtorkning/dammsugning av stå mattor
 • Tvätt av mattor/möbelklädsel/gardiner

Prioritering vid reducerad personalstyrka – gäller samtliga städområden

 1. Toaletter
 2. Pentry, cafeteria, matsal
 3. Entréer
 4. Tillsynsstädning
 5. Dusch, omklädnings och motionshall