Samtycke till informationsöverlämnande

Här hittar du en blankett för att hämta in vårdnadshavares eller god mans godkännande till att berörda enheter samverkar kring ett barn/elev. Samverkan innebär att personal i berörda enheter kan ha kontakt med varandra för att överlämna eller utbyta information som gynnar barnets/elevens utveckling och välmående.