Publicerad: Uppdaterad: 2023-11-09 15:00

Samarbete kring medborgardemokrati över gränserna!

Besök Kenya maj 2023

I mitten av maj besökte tjänstepersoner och en förtroendevald politiker från Hultsfreds kommun Elgeyo Marakwet County i Kenya. Syftet var att utbyta erfarenheter kring medborgardemokrati. Besöket är en del av en förstudie som finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

– I februari besökte teamet från Elgeyo oss här i Hultsfred. Då identifierade vi gemensamma utmaningar och utbytte erfarenheter, ett arbete som fortsatte under besöket i Elgeyo, berättar Åke Nilsson från projektets styrgrupp.

I september avslutas förstudien och därefter har kommunen möjlighet att ansöka om ett fortsatt projekt för att utveckla medborgardemokrati.

– Ett fortsatt projekt kan innebära att vi arbetar fram ett gemensamt arbetssätt för hur kommunen ska samla in åsikter, tankar och idéer för att ge medborgare en större möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas, säger Malin Albertsson, också medlem i projektets styrgrupp.

Detta är ett kommunalt partnerskap som är en internationell samarbetsform som har som mål att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå.