Publicerad:

Så arbetar vi med Furuängens förskola

Brand Furuängen
 • I dag påbörjar företaget Ocab saneringen av förskolans minst skadade delar. När delarna är avskilda och tätade utförs arbetet med joniseringsmaskiner.
 • Därefter kommer s.k. ”foggning” att ske under 24 timmar. Då får ingen vistas i lokalerna på 24 timmar. Foggning innebär att rummet fylls med en kemisk ånga som tar bort lukt.
 • Inget material får tas ut från förskolan före kl. 12 onsdagen den 22 april.
 • Besiktning på detaljnivå påbörjas i dag.
 • Försäkringsbolaget är kontaktat, skadeanmälan ska skickas in.
 • Efter besiktning påbörjas rivning av skadade delar.
 • Sanering av utplockat material sker på annan ort.
 • Om allt går som det ska planeras verksamheten att kunna återgå i de två av avdelningar som bara var luktförorenade. Dessa renas innan någon får tillträde till dem. Tillträde kan ske först den 27 april. Slutgiltigt beslut tas på torsdag morgon och avgörs av besiktningsresultatet. Barn-och utbildningschef Per Theorin och förskolechef Marie Karlsson lämnar slutligt besked till föräldrar.
 • Mat kommer inte att kunna lagas på förskolan under en längre tid framöver. Matfrågan diskuteras vid ett möte i dag.
 • Staket kommer att sättas upp för att avskilja byggplatsen.
 • Parkering kan ev. komma att behövas utefter Tallåsvägen från måndagen den 27 april.
 • Ett nytt avstämningsmöte hålls den 23 april kl. 9.