Riktlinjer och handlingsplan mot hot och våld

Här hittar du riktlinjer för det förebyggande arbete mot hot och våld inom barn- och utbildningsförvaltningen. Den är antagen av förvaltningsledningen 2021-01-20.

Du hittar också barn- och utbildningsförvaltningens rutin mot hot och våld.