Riktlinjer och handlingsplan för barn och elever med skyddade personuppgifter

Här hittar du barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för hantering av barn och elever med skyddade personuppgifter.

Du som rektor hittar också en handlingsplan som du kan använda om du ska ta emot ett barn eller en elev med skyddade personuppgifter.

Det är viktigt att barnet eller eleven med skyddade personuppgifter och dess vårdnadshavare kan känna sig trygga med verksamheten. Rektor ansvarar för att skyddade personuppgifter hanteras korrekt.

Riktlinjerna inleds med allmän om information om skyddade personuppgifter. Sedan följer information om de olika skyddsnivåerna och kontaktuppgift till Skatteverkets postförmedling.

Därpå kommer några sidor om saker att tänka på i verksamheten. I slutet finns en kort rutin i punktform samt information om hur man ska agera om uppgifter trots allt röjs eller att skyddet upphör.

Det finns också en handlingsplan som rektor kan använda vid planering av hur enskilda personer med skyddade personuppgifter ska hanteras.

På Skatteverkets sida finns vägledning för hantering av skyddade personuppgifter i svensk förvaltning.

Skolverkets har en sida om skolans arbete med barn och elever som har skyddad identitet.