Resultat- och utvecklingssamtal – RUS

ett par röda glasögon som ligger på en brygga

Resultat- och utvecklingssamtal, RUS är ett viktigt och årligt återkommande samtal mellan chef och medarbetare. Det är ett tillfälle för både chef och medarbetare att få överblick av det senaste året och blicka framåt, stämma av ömsesidiga förväntningar och att ge varandra återkoppling. För att samtalet ska bli meningsfullt är det viktigt att både chef och medarbetare kommer väl förberedda.

RUS-samtalet består av två olika delar.

  • Resultat och lönekriterier
  • Utveckling och individuell utvecklingsplan

I RUS-broschyren kan du läsa mer om samtalets olika delar.