Beslut om mottagande av elev i kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning

Här hittar du som rektor en blankett för rektors delegationsbeslut om mottagande av elev i kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Rektor beslutar på delegation från barn- och utbildningsnämnden om m mottagande av elev i kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.