Policys och riktlinjer

DokumentPolicys och riktlinjerFoto: Pixabay

Här kommer de policys och riktlinjer som är speciellt riktade mot kommunens chefer att samlas. Detta material finns redan tillgängligt på kommunens anställd-sidor, men är idag riktat mot samtliga anställda i kommunen. På denna sida kommer de delar som är relevanta i arbetet som chef att plockas ut och sammanställas.

Medan detta arbete pågår finns allt nuvarande material fortsatt tillgängligt under startsidans flik Anställd –> Policy & Riktlinjer.