Plan mot alkohol, narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS)

Bild av överkryssade glas och bild av tobaksrökning förbjuden

Barn- och utbildningsnämnden har antagit en ny plan mot alkohol, narkotika, droger, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar inom förskola och skola (ANDTS-plan)

Planen gäller från den 1 maj 2021. Den ska göras känd för all personal inom skolan. Rektorer och verksamhetschefer ansvarar för att planen implementeras i verksamheterna.