Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskriften AFS 2015:4

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö gäller från och med den 31 mars 2016. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Vägledning till AFS 2015:4

Vägledningen ger stöd till hur föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ska användas.

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Frågor och Svar

Sakkunniga från Arbetsmiljöverket svarar på frågor om alltifrån arbetsbelastning, kränkande särbehandling, bakgrunden till föreskriften till brister och hur man ska sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågorna besvaras i form av nio separata filmklipp. Se även sidan Frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbsida.

OSA-Kompassen

Med OSA-kompassen kan du som är chef eller skyddsombud sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Du får här resurser för att lättare ta itu med dessa frågor, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.