OB-ersättning

OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider. Det finns från och med 2015-10-01, 6 olika nivåer på ersättningen; vardag/kväll, vardag/natt, veckoslut, veckoslut/natt, storhelg och storhelg/natt.

Belopp från och med 2024-04-01

  • Vardag/kväll får du när du arbetar måndag till torsdagskvällar mellan klockan 19.00 – 22.00. Ersättningen är 24,80 kr per timme.
  • Vardag/natt får du när du arbetar måndag till torsdagsnätter mellan klockan 22.00 – 24.00 och tisdag till fredag 00.00-06.00. Ersättningen är 54,80 kr per timme.
  • Veckoslut får du vid vanliga helger. Ersättningen får du dag före lördag klockan 19.00 till måndag morgon klockan 7.00. Dessutom kan du få ersättningen vid andra helger tex vid trettondag jul och första maj, då gäller ersättningen från klockan 16.00. Ersättningen är 63,90 kr per timme.
  • Veckoslut/extra får du när du arbetar natt mot lördag, söndag och helg från klockan 22.00 – 6.00. Ersättningen är 73,50 kr per timme. Under denna tid utbetalas inte den vanliga veckoslutsersättningen.
  • Storhelg får du vid storhelg såsom, påsk, midsommar, jul och nyår. Ersättningen får du från dag före storhelg från klockan 18.00 till dag efter storhelg klockan 7.00. Din chef kan lämna mer uppgifter inför varje storhelg. Ersättningen är 122,70 kr per timme.
  • Storhelg/extra får du när du arbetar natt mot storhelg från klockan 22.00 – 06.00, Ersättningen är 147,30 kr per timme. Under denna tid utbetalas inte den vanliga storhelgsersättningen.
  • Ersättningen summeras en gång per månad och avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. Om någon ersättning blir mindre än 1 timme utbetalas den inte.
  • Du får ingen ersättning under frånvaro som exempelvis semester eller egna angelägenheter.
  • Ersättningen utbetalas med automatik.