Publicerad:

Medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera

Sydarkivera är ett kommunalförbund som fungerar som en gemensam arkivorganisation för sina förbundsmedlemmar. De erbjuder råd och stöd, digitala arkivleveranser och arkivsystem.

Hultsfreds kommun är nu testmedlemmar men frågan kommer att gå upp till kommunfullmäktige om att bli fullvärdig medlem. Då ska förbundsordningen antas, någon ur fullmäktige ska utses som representant i kommunalförbund samt att anta arkivreglemente.

Detta innebär att kommunstyrelsen är arkivmyndighet för det analoga och Sydarkivera blir arkivmyndighet för det digitala slutbevarandet. Sydarkivera tar även över ansvaret för arkivtillsyn.

Vad händer nu?

Kommunkansliet informerar nämndsekreterarna i första skedet om de praktiska delarna kring medlemskapet.

Introduktion som ny medlem i Sydarkivera

Vi har fått ett upplägg över hur vi kommer att introduceras som ny medlem i Sydarkivera. Vi har möjlighet att delta i workshops, utbildningar men även att själva utforska allt vi har tillgång till på hemsidan www.sydarkivera.se. Det finns bland annat dokumentbibliotek, handboken Wiki och korta digitala utbildningar.

Den som kommer att bli vår kontakt i Sydarkivera är inte i tjänst ännu men vi har fått besked om mars månad 2024.

Introduktionsutbildning och nulägesanslys under anslutningsåret

När nya organisationer ansluter till förbundet så finns det ofta många frågor och tankar om vad medlemskapet kommer att innebära i praktiken och hur det kommer att påverka den egna organisationen. Därefter erbjuds under första anslutningsåret en introduktionsutbildning.

Det kommer också att göras en nulägesanalys för att få en bild av hur vi ligger till med informationshantering och arkivering.

Skiss över hur arbetet kan läggas upp

Bild1

Webbutbildningar

Redan nu kan vi göra dessa grundutbildningar som finns som e-lärande utbildningar: