Publicerad: Uppdaterad: 2016-09-27 10:52

Kommunen riktar återigen skarp kritik mot statligt beslut om 100 nya platser för asylsökande

Nyligen har Migrationsverket godkänt 100 platser för asylsökande hos en privat aktör i Rosenfors. Ytterligare platser kan bli aktuella. Kommunen har länge påtalat sitt hårt ansträngda läge för myndigheter och regering, och till och med under en tid stoppat mottagandet av ensamkommande barn. Kommunen ställer sig därför återigen skarpt kritisk till att Migrationsverket inte tar någon hänsyn till kommunens redan mycket stora ansvarstagande. Kommunens möjligheter att kunna göra ett ansvarsfullt samhällsbyggande försvåras av Migrationsverkets ointresse av att bidra till detta.

För några veckor sedan mottog kommunen beskedet att det planerade anläggnings-boendet för asylsökande i Rosenfors skulle tas i anspråk. Kommunen fick beskedet en fredag att det redan veckan därpå skulle anlända asylsökande till boendet. 100 platser har beviljats i ett första skede, men ytterligare 50 platser kan tillkomma i takt med att boendet renoveras. Den privata aktören ansökte om 250 platser.

Hultsfreds kommun är sedan länge en av de största kommunerna i Sverige på flyktingmottagande. Kommunen har under flera års tid påtalat att situationen är ohållbar med tanke på de kommunala resurser inom exempelvis skola och socialtjänst, som situationen kräver. Mellan december och april stoppades akut mottagandet av ensamkommande barn, eftersom personalen var så hårt ansatt att verksamheten riskerade att stängas. Även denna situation hade först ett flertal gånger påtalats för staten utan att kommunen fick gehör.

Därför ställer sig Hultsfreds kommun återigen skarpt kritisk till att ställas helt utanför ett statligt beslut. Dessutom kom nyligen en ny lag om att alla kommuner ska ta mer ansvar.

– För oss är det viktigt att kunna erbjuda service av hög kvalitet till alla som bor i vår kommun, säger Lars Rosander, kommunalråd. Vi ställer oss mycket frågande till att staten fortfarande kan utfärda tilldelningsbeslut på ett stort antal platser i en kommun som redan tagit ett så stort ansvar.

I februari förra året antog kommunfullmäktige en plan för hur vi kan förbättra integrationsarbetet. Vi har kämpat på med den planen och i vissa delar fått gehör från staten vilket är bra. Men Migrationsverket har slagit in på en farlig väg genom att fortsätta öka belastningarna. De stora kostnaderna kommer inte direkt utan riskerar att komma i form av sociala konsekvenser av arbetslöshet och ökade klyftor i samhället. Det handlar inte längre om att lösa problemen genom att bara ge kommunerna ekonomiska resurser. Det handlar om att kommunerna måste få förutsättningar att sätta ihop pusslet Sverige till ett hållbart sådant. Det handlar sedan länge inte om att lösa problemen med att ge kommunerna ekonomiska resurser. Det handlar om att möjliggöra för ett Sverige som håller ihop.

– Kommunen arbetar kontinuerligt med att skapa en fungerande integration i samhället, och nästa steg blir nu att se över hur vi kan göra ett så bra mottagande som möjligt för de asylsökande, fortsätter Lars Rosander.

Inom kort kommer kommunen även att öka sina insatser ytterligare för ett förbättrat integrationsarbete.

Kontakt
Lars Rosander
Kommunalråd
0495- 24 08 00
lars.rosander@hultsfred.se

Rosie Folkesson
Oppositionsråd
0495-24 00 22
rosie.folkesson@hultsfred.se