Introduktion av nya chefer

Scen ur musikvideon "There´s music in the air" (Hultsfred anthem)Anställda i kommunen agerade statister i filmen.

Detta är ett stödmaterial för introduktion av nya chefer. Broschyren introduktion av nya chefer innehåller följande delar:

  • checklista för planering av introduktion
  • introduktionsplan
  • checklista för introduktionssamtal
  • länkar till viktiga dokument för dig som chef
  • planering för besök hos stödfunktioner
  • information och kontaktuppgifter till stödfunktioner
  • information om basutbildning, chefsträffar, ledarforum och ledarutvecklingsprogram

Förutom den samlade broschyren som innehåller allt material finns även  checklistorna och planen separat som skrivbara filer att fylla i direkt på datorn.