Introduktion för dig som nyanställd

Människor som dansar på ett torg

Välkommen som nyanställd hos oss!

Hultsfreds kommuns målsättning med introduktion för dig som nyanställd är att erbjuda bästa tänkbara start. Vi vet att den första tiden är särskilt avgörande för hur du kommer att trivas och utvecklas hos oss. 

Som medarbetare hos oss är du en del av en stolt organisation med en stark vi-känsla, en hög frisknärvaro och ett gott ledarskap. Hos oss tar vi tillvara det lilla och gör det stort. Vi syns och hörs i Hultsfred!

När du kommer som ny har din chef och din arbetsgrupp förberett en del praktiska saker som t ex rör behörigheter till system, dator, telefon och inpasseringskort där det krävs. Men det finns också en del saker som du själv behöver ta ansvar för. Nedan följer en lista med saker som du bör ordna första veckan på jobbet.

bild

Viktigt att fixa och veta som ny

Vad behöver jag själv fixa?

Självservice

Som medarbetare får du tillgång till vårt personal- och lönesystem. Här rapporterar du in din frånvaro, registrerar tillägg, resor och avdrag. I självservice får du även tillgång till din lönespecifikation och kan se kommande löneutbetalningar.

Läs mer om Självservice

Sekretess

Du som är anställd hos oss får i många fall inblick i enskilda människors personliga förhållanden. Sådan information omfattas i vissa fall av en lagreglerad tystnadsplikt och sekretess. Samtliga anställda i Hultsfreds kommun har tystnadsplikt. Har du inte redan fyllt i sekretessblanketten i samband med att du skrev på anställningsavtalet så ska du göra det.

Sekretesshandling

Sekretesshandling för socialförvaltningen

Se till att lönen kommer in på ditt konto.

Som nyanställd behöver du gå in via här och registrera ett konto.

Läs mer om vad som gäller här

Anmäl om du har en bisyssla

Som anställd hos kommunen får du inte ha några bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. Du som anställd är skyldig att meddela arbetsgivaren om du har en bisyssla. Har du inte redan fyllt i eventuell bisyssla i samband med att du skrev på anställningsavtalet så ska du göra det.

Har du en bisyssla? Fyll i denna blankett

Anhöriglista

Här fyller du i dina närmast anhöriga – i händelse av plötslig sjukdom, olycka eller annan krissituation. Om något oväntat sker är det värdefullt att ha uppgifterna förberedda och nära till hands. Lämna uppgifterna till din chef och tänk på att uppdatera kontaktlistan vid förändringar.

Fyll i blanketten här

Friskvårdsbidrag

Som medarbetare har du ett generöst friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år.

Läs mer om friskvårdsbidraget och hur du ansöker. 

Semesterväxla

Som medarbetare kan du ha möjlighet att byta ditt semesterdagstillägg mot extra ledighet. Senast den 30 november måste du ansöka om du vill byta semesterdagstillägget mot ledighet nästkommande år.

Läs mer om semesterväxling här

Inför anställningen

bild 1

Välkomstbrev

Du ska ha fått ett välkomstbrev hemskickat till dig. Det ger kort information om oss som ny arbetsgivare samt länkar till mer Information på vår hemsida.

Digital introduktion

Kommungemensam digital introduktion

I välkomstbrevet som du fått hem har du redan fått en länk till vår kommungemensamma digitala introduktion. Du kan med fördel ta del av den redan innan du börjar. Introduktionen ger nya medarbetare (även chefer) en helhetsbild av vårt gemensamma uppdrag i Hultsfred.

Här hittar du länk till utbildningen

Eventuell förvaltningsspecifik digital introduktion

Socialförvaltningens digitala introduktion

Socialförvaltningen har en egen digital introduktion inom vård och omsorg. För att ta del av utbildningen registrerar du dig via nedanstående länk. Du kommer då att få den digitala utbildningen skickad till dig via mail eller sms. Tänk på att spara ditt meddelande tills du är helt färdig med utbildningen så att du enkelt hittar tillbaka till den.

Här är länken till utbildningen

Första tiden på nya jobbet

bild 2

Introduktion på arbetsplatsen

För att du ska få en så bra introduktionsperiod som möjligt har vi checklistor med vad som ska göras och informeras om. Checklistorna är generella, upplägget kan variera på olika förvaltningar eller arbetsplatser. Det är alltid din närmaste chef som är ansvarig för introduktionen på arbetsplatsen. 

Checklista för introduktion av nya medarbetare
Checklista för introduktion av nya chefer

Eventuell förvaltningsspecifik introduktionsträff

Vissa förvaltningar har även en förvaltningsspecifikt introduktionstillfälle.  Har din förvaltning en sådan kommer du bli inbjuden.

Första halvåret på jobbet

bild 3

Kommungemensam introduktionsträff

Alla nya medarbetare som har en månadsanställning ska delta på vår introduktionsträff. Det är ett utmärkt tillfälle att lära känna Hultsfreds kommun!

Under denna dag får du bland annat veta:

 • Hur kommunen är organiserad
 • Hur kommunen styrs
 • Vår vision och värderingar
 • Vad som förväntas av dig som medarbetare
 • och en hel del annat

Du får träffa:

 • Kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander
 • Kommunchef Lars-Erik Rönnlund
 • Personal från HR

För att delta på nästa tillfälle, anmäl dig här

Uppföljning av introduktionen

Det är viktigt att följa upp hur du har upplevt första tiden på arbetsplatsen. Därför bör du och din chef även ha ett uppföljningssamtal efter ca en till sex månader.

Det kan även vara dags att upprätta en individuell utvecklingsplan (IUP)

Förslag på frågor att prata om:

 • Hur tycker du din första tid som anställd har fungerat?
 • Hur har du upplevt introduktionen på din arbetsplats? Är det något du saknat?
 • Hur upplever du samarbetet med dina kollegor och mig som din chef?
 • Har du kommit in i dina arbetsuppgifter?
 • Har du de verktyg/resurser du behöver för att kunna utföra dina arbetsuppgifter?