Informationssäkerhet

InformationssakerhetFoto: Hultsfreds kommun

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs.

Information är medlet för att förmedla kunskap. Vi kan kommunicera information, vi kan lagra den, vi kan förädla den och vi kan styra processer med den – vi behöver den för det mesta vi gör helt enkelt.

En del av vår information är värdefull, både för organisationen och för den enskilda människan. Allt från forskningsresultat och fotografier till fastighetsförteckningar och saldot på vårt bankkonto. Ibland till och med livsviktig såsom informationen i patientjournaler eller styrsystemen i kärnkraftverk. Är den informationen förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder.

I kommunen jobbar vi varje dag med mängder av information. För att skydda denna så krävs säkerhetsmedvetenhet hos oss alla. Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför organisationen.

Som medarbetare i kommunen har du en viktig del i ansvaret för säkerheten och hanteringen av information. Du är skyldig att ta reda på vilka regler och instruktioner som gäller för vår kommun. Alla användare som hanterar och använder information ska analysera hot och risker och vidta de åtgärder som krävs för att skydda informationen.

Kommunen har policy, riktlinjer, instruktioner och anvisningar som anger hur informationssäkerheten ska hanteras. Du hittar dem under policy och riktlinjer.