Incidentrapport vid skolskjuts

Här hittar du en blankett för att anmäla en incident vid skolskjuts till KLT. Du skickar blanketten till KLT, adress finns på blanketten.

Du ska informera berörd vårdnadshavare om att uppgifterna skickas till KLT.

En kopia av incidentrapporten läggs i elevakten.