Publicerad:

Hultsfred över snittet i serviceundersökning

Dator och telefon.

Hultsfreds kommun kom på plats 55 av 150 kommuner när helhetsintrycket av effektivitet, kvalitet och bemötande inom telefoni bedömdes i företaget Profitels årliga undersökning. När det gällde e-post låg Hultsfred på motsvarande, högre eller mycket högre nivå mot genomsnittet på alla punkter utom en.

Undersökningen delas upp i olika avdelningar inom telefoni och e-post. Vad gäller tillgänglighet för telefonin fick Hultsfred ett bättre värde än snittet för alla kommuner. I 61 procent av samtalen fick den som ringde svar på frågan inom en minut. När det gällde kvaliteten på svaren bedömdes 67 procent av svaren som goda. Snittet för alla kommuner var 63 procent.

När det gällde intresset och engagemanget hos dem som svarat på frågorna fick 92 procent av kommunens samtal betyget ”god”. I 99 procent av samtalen fick de som ringde ett mycket gott eller gott bemötande.

– Vi vill att alla ska känna sig välkomna när de hör av sig till oss och därför är det glädjande att vi får höga siffror när det gäller bemötande och engagemang, säger Ann-Sofi Karlsson, kommunvägledare.

I helhetsintrycket i telefoniundersökningen vägs bland annat svarstider, hälsningsfraser, bemötande och kvalitet på svaren in. Här hamnar Hultsfreds kommun på plats 55 av de 150 kommunerna.

I e-postundersökningen mättes bland annat tiden från det att en fråga skickades till att kommunen svarade. Här fick 87 procent av mejlen svar inom ett dygn. I snitt tog det tre arbetstimmar att få svar. Det är ett bättre resultat än snittet.

När kvaliteten på svaren mättes var det bara 33 procent av dem som innehöll någon form av merinfo, till exempel en länk till mer information. Här ligger Hultsfreds kommun sämre till än snittet för alla kommuner, som är 60 procent.

– Här har vi något att jobba vidare med. Att ge så mycket info som möjligt i ett mejl kan spara tid och förenkla både för frågeställaren och för den som svarar på frågan, säger Malin Albertsson, turism- och informationschef.