Henric tar ett extra steg för att lära nytt!

Henric tar ett extra steg för att lära nytt

Som en del i kompetensfonden finns kompetenskontot. Kompetenskontot uppmuntrar till nyfikenhet och mod för att du som medarbetare ska ta ett extra steg i att lära nytt och få nya perspektiv. En möjlighet för dig att ta nästa steg i ditt livslånga lärande!

En som har tagit del av kompetenskonto är Henric på Additivt Teknikcenter, eller ATC som det vanligtvis förkortas. Tack vare kompetenskontot har Henric genomfört en utbildning i storskalig additiv tillverkning med robot.

– Vi ser att det finns ett stort behov dessa kunskaper i framtiden och genom omvärldsbevakning såg vi att kurser i storskalig additiv tillverkning saknades i kommunen och regionen. Vi kände att vi behövde ha lite mer verktyg och kunskaper för att kunna lära ut detta hos oss på ATC och därför genomförde jag utbildning, berättar Henric.

Utbildningen har bidragit till att ATC nu erbjuder sina studenter kurser i storskalig additiv tillverkning – och det finns planer på att utöka och utveckla kurserna ytterligare.

Vill du också ta del av kompetensfonden?

Alla insatser börjar i dialog mellan chef och medarbetare. När ni sedan har en idé om hur ni skulle vilja genomföra kompetensutvecklingen – mejla till kompetensfond@hultsfred.se eller läs mer om kompetensfonden här.

kompetenskonto