Har du gjort ett kontantutlägg och vill ha ersättning tillbaka?

Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Innan du gör några inköp prata med din chef. Tänk på att köpa avtalade produkter från avtalsleverantören.
Försök alltid att få en faktura i första hand. Om detta inte är möjligt är det viktigt att du sparar kvittot på ditt utlägg.

För att få ersättning tillbaka behöver du göra detta:

  1. Fyll i blanketten ”Eget utlägg”
  2. Namn, adress och personnummer
  3. Bankkonto som pengarna ska sättas in på
  4. Prata med din chef för att få ett godkännande och kontering av utlägget
  5. Bifoga kvittot
  6. Skicka blanketten via internposten till ekonomikontoret

Obs! Det är viktigt att du fyller i alla fält annars kan utbetalning inte göras.