Flexibel arbetstid

flexibel arbetstidFoto: Madelen, Mostphotos

Du har själv möjlighet att styra din arbetstid, givetvis med hänsyn till verksamhetens behov.
Inom de administrativa jobben finns möjlighet till flextid. Inom vård och omsorg lägger du som medarbetare ett schemaförslag inför varje schemaperiod. Utifrån verksamhetens behov och bemanningskravet som finns fastställs sedan schemat i syfte att i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till dina förslag.