Du har en trygg anställning

trygg anställningFoto: Mostphotos

Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Det finns många fördelar med att arbeta i Hultsfreds kommun och här kan du läsa om några utav dem.

Tjänstepension

När det är dags att gå i pension kan du känna dig trygg med att under tiden du varit anställd har vi även betalt in en tjänstepension till dig, utöver den allmänna pensionen.

Kompensation vid sjukdom

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Därefter tar försäkringskassan över och betalar ut sjukpenning. Vi betalar, därutöver även ut ett belopp till dig som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med den 90:e dagen i sjukperioden. Efter den 90:e dagen kan du ansöka om att få samma belopp utbetalt från våra försäkringar.

Försäkringar

Som anställd inom Hultsfreds kommun omfattas du av flera försäkringar vid exempelvis sjukdom, arbetsskada eller dödsfall. Detta är våra kollektivavtalade försäkringar och de gäller från din första arbetsdag hos oss.

Föräldrapenningtillägg

Om du har varit anställd minst ett år innan din föräldraledighet påbörjas får du under de första 180 dagar utbetalt föräldrapenningtillägg från oss. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall.

Heltid som norm!

Möjligheten att arbeta heltid är en viktig fråga för oss. Vår målsättning är att tillsvidareanställningar på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att de som redan är anställda ska erbjudas möjlighet att arbeta heltid.