Digital arbetsmiljö

telefon och dator

Arbetsmiljön har tidigare delats in i två olika delar, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. I och med Coronapandemin har vi även sett att den digitala arbetsmiljön blivit allt mer viktig och ska framåtriktat vara en självklar del i arbetsmiljöarbetet. Den digitala arbetsmiljön handlar om hur samspelet mellan teknik och människa fungerar.

För att belysa den digitala arbetsmiljön finns ett par bra webbplatser att besöka för att lära dig mer och inspireras av i ditt arbete med arbetsmiljö.