Chefsstöd: Medarbetare och utsatthet på nätet

Kontakta HR eller informationsavdelningen:

 • Om det kommer till din kännedom att en medarbetare
  • blir utsatt i sociala medier
  • utsätter kollegor i sociala medier
  • skriver något som kan påverka allmänhetens förtroende för verksamheten på sociala medier

Prata först med medarbetaren för att bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta sedan kontakt med HR eller informationsenheten för stöd och hjälp för hur du ska arbeta vidare.

 • Om din verksamhet
  • påverkas av pågående felaktig ryktesspridning eller desinformation
  • påverkas av en oväntad händelse eller kris
  • genomgår förändringar i organisation eller av annan karaktär

Informationsavdelningen hjälper dig att tänka igenom vilka kommunikationsinsatser som behövs.

Yttrandefrihet och meddelarfrihet

 • Yttrandefrihet handlar om att få säga vad man tycker och tänker utan att straffas.
 • Meddelarfrihet innebär rätten att meddela upplysningar och underrättelser, uttrycka tankar, åsikter och känslor, och även att offentliggöra allmänna handlingar.
 • Det är inte tillåtet att förtala någon eller att begå en gärning som innefattar hot eller hets mot folkgrupp.

Offentligt anställda i sociala medier

 • Offentligt anställda har, oavsett om det är arbetstid eller fritid, rätt att uttrycka sina åsikter fritt, muntligt och skriftligt.
 • Det kan finnas undantag om en medarbetare skriver eller uttalar sig så att det kan påverka allmänhetens förtroende för verksamheten.
 • Om ett uttalande eller något som skrivs har brottsligt innehåll ska detta polisanmälas.